REGULAMIN ZAJĘĆ

Profesor Wodniczek przywiązuje dużą wagę do zasad panujących na jego Uniwersytecie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

Uniwersytet prof. Wodniczka – REGULAMIN ZAJĘĆ

 

Organizator – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu (zwane dalej PWiK)

Uczestnicy – uczniowie klas I – III szkół podstawowych pod opieką wychowawcy/nauczyciela ze szkoły

Opiekun – wychowawca lub nauczyciel.

 

 1. Odpłatność: Udział w zajęciach „Uniwersytet prof. Wodniczka” jest bezpłatny.
 2. Odbiorcy: zajęcia przeznaczone są tylko dla zorganizowanych grup szkolnych z klas I-III szkół podstawowych będących pod opieką nauczycieli lub wychowawców.
 3. Miejsce zajęć: zajęcia odbywają się w budynku na terenie dawnej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wspólnej 2c w Olkuszu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o zorganizowaniu zajęć poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w pkt. 3.
 5. Zgłoszenia: zgłoszenia na zajęcia odbywają się poprzez stronę internetową profesorwodniczek.pl
 6. Liczebność grupy: od 15 do 25 dzieci.
 7. Czas trwania: zajęcia trwają ok. 1,5 h z jedną przerwą. Uczestnicy powinni być ok. 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Odwołanie zajęć: rezygnacja może nastąpić najpóźniej 2 dni robocze przed zarezerwowanym terminem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: wodniczek@pwik.olkusz.pl wraz z potwierdzeniem otrzymania wiadomości.
 9. Opiekunowie: liczba opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy. Opiekunowie przez cały czas trwania zajęć i pobytu dzieci na terenie PWiK, sprawują nad nimi kontrolę i ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w grupie.
 10. Podczas pobytu na terenie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu uczestnicy ściśle podporządkowują się regulaminowi i otrzymanym na miejscu instrukcjom.
 11. Dokumentacja filmowa i fotograficzna: PWiK nie będzie utrwalało i wykorzystywało wizerunku dziecka bez uprzedniej i dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w zajęciach na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie zajęć i wykorzystania go przez PWiK w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych PWiK, w ramach działań promocyjnych PWiK, zgodnie z treścią udzielonej zgody.
  Oświadczenie opiekuna znajduje się TUTAJ . Oświadczenia należy dostarczyć organizatorom w terminie wycieczki edukacyjnej.
 12. Rejestracja i zarezerwowanie udziału w zajęciach edukacyjnych „Uniwersytet prof. Wodniczka” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.