RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o z siedzibą
w Olkuszu ul. Kluczewska 4; NIP 6371743 980 (dalej: Przedsiębiorstwo) przetwarza dane
na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”).Mają onecharakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODOinformuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji sp. z o.o z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4; NIP 63717 43 980

Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem e-mail: zarząd@pwik.olkusz.pl; za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz, bądź osobiście pod adresem ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@pwik.olkusz.pl, telefonicznie na numer telefonu: +48 728 46 99 03, lub pisemnie na adres ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważprzesłaliście do nas zgłoszenie na zajęcia edukacyjne, która realizuje swoje cele opisane w regulaminie.

Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest:

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyliwykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4.Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • nasi pracownicy upoważnieni przez Przedsiębiorstwo;
 • firmy, z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług:
 • oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy;
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania wycieczki, a także po jego zakończeniu w celach:
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • promocji celów konkursu
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

7.Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

8.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zgłoszenia.

10.Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane przez administratora w sposób inny niż bezpośrednio od Pani/Pana, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, dodatkowo informujemy Panią/Pana, iż:

 • zbieramy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres
  e-mail, numer telefonu;
 • przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić z innego źródła.